Han blir tillförordnad vd för bolaget

Peter Karlsson
Foto: Martina Wärenfeldt

Peter Karlsson blir tillförordnad vd på Södra efter Lars Idermark. Karlsson är för närvarande CFO på Södra men blir också tillförordnad vd från den 20 februari.

– Södra är mitt uppe i ett spännande skede med blicken riktat framåt. Jag ser fram emot att bidra till att lägga grunden för de prioriteringar som arbetats fram i den nya koncernstrategin. Det handlar om fortsatta investeringar och expansion av vår kärnverksamhet, men även vidareförädling av produkter och restströmmar, liksom digitalisering och utveckling av familjeskogsbruket, säger Peter Karlsson i ett pressmeddelande.