Här är årets arbetsplats i Växjö kommun

Foto:Erik Corshammar

Växjö kommun har utsett ”Årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern 2018”. Det är Arenaservice på kultur- och fritidsförvaltningen som får priset av Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, KSOP.

Arenaservice ansvarar för skötsel och utveckling av fotbollsplaner, anläggningar, badplatser och motionsspår i Växjö kommun. De får nu 30 000 kronor att spendera på valfri aktivitet.

– Arenaservice har under de senaste åren arbetat aktivt med sitt värdegrundsarbete, vilket visar sig i deras service som skapar ett stort mervärde för invånare, företag och besökare. Det är även en modern arbetsplats som jobbar aktivt med hållbarhet – de är väl värda denna utmärkelse, säger Eva Johansson (C), ordförande i KSOP, kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

De nominerade i år var Arenaservice, Café Tufvan, Furutåvägen 9B, IM-arbetslag Teknikum, Projektkontoret på Arbete och välfärd, Staffansgårdens förskola, Vuxnas lärande, Värendsgårdens förskola/Förskolebussen och Växjölöftet vuxenutbildning.

Se motiveringen nedan.

Fakta

Motiveringen

Medarbetarnas stolthet och arbetsglädje för arbetsuppgifterna, som innebär att ge service med mervärde till alla kommunens invånare, företag och besökare, utmärker årets bästa arbetsplats.

Arenaservice har de senaste åren utvecklats framgångsrikt med hjälp av ett värdegrundsintegrerat arbetssätt, där medarbetarna ser sin del i helheten. Att alla bidrar till gemensamma mål samt aktivt synliggör och jobbar med dessa på ett närvarande och ansvarstagande sätt i sin arbetsvardag är bakomliggande framgångsfaktorer.

Fossilbränslefritt, återanvändning och hållbar arbetsmiljö är ledord som kännetecknar denna moderna arbetsplats.

Visa mer...