Havsörn häckar i sjön i Växjö

Foto: Gunnel Persson

Under årets fågelinventeringar i Helgasjön har det konstaterats att havsörn häckar vid sjön. Inventeringen visar på goda resultat och sjön ses som en viktig fågelsjö.

– Att havsörnen nu häckar i Helgasjön är ett kvitto på att det miljövårdsarbete som pågått under flera decennier har varit lyckosamt. För att behålla rovfåglar, ugglor och hackspettar i området är det viktigt att vi skyddar en del av de viktiga strandskogarna vilket vi gör genom våra nya och planerade naturreservat i Växjös norra delar, säger Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Inventeringen visar att storlom och fiskgjuse häckar med mellan 12–16 par respektive 9–10 par. Andra arter, som fisktärna, har också etablerat en koloni i sjön.

– Helgasjöns ornitologiska värden är anmärkningsvärda ur såväl ett regionalt som nationellt och internationellt perspektiv. Bestånden av storlom, fiskgjuse, storskrake och småskrake liksom bivråk, havsörn, lärkfalk, drillsnäppa, gråtrut och fisktärna med flera arter understryker Helgasjöns status som en förstklassig fågelsjö, säger Per Fogelström på Smålands Ornitologiska Förening, som har gjort inventeringen på uppdrag av Växjö kommun.

Läs mer

Nyheter

Kronofogden backar från utmätningsbeslut

Skuldsatt man får behålla sitt hus.

Nyheter

Två Växjörestauranger brister vid inspektion

Måste åtgärda direkt.

Nyheter

Busschauffören såg skylten - körde ändå in i bron

Misstänks för brott.

Nyheter

Nytt besked om bad vid Strandbjörket i Växjö

Förra veckan avrådde Växjö kommun från bad.

Nyheter

Polisen slog till - fastighetsägaren får skadestånd

Får 62 000 kronor.

Nyheter

Nio nya coronafall i Kronoberg

Ingen person har avlidit under helgen.