Hemtjänstföretag saknade tillstånd

Foto: Sanna Tedeborg

Ett kommunalt anlitat hemtjänstföretag, som fått godkänt i Växjö, fick inte igenom sin tillståndsansökan när IVO gjord en prövning i höstas. Nu måste 14 omsorgstagare i kommunen byta eftersom det inte är tillåtet.

– Vi har inte blivit informerade om detta av verksamheten som vi skulle ha blivit. Så det är ju en brist hos dem, säger Anders Allard som är chef för avdelningen uppdrag och uppföljning på omsorgsförvaltningen till Smålandsposten.

IVO:s beslut överklagades, men företaget har inte fått igenom det i Förvaltningsrätten eller Kammarrätten.