Annons

I dag firar vi den biologiska mångfalden

En debattartikel från Miljöpartiet.
Kronoberg • Publicerad 22 maj 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: LENNART MÅNSSON

Sånglärkans drill över öppna fält, länge ett av de tydligaste vårtecknen. Ljuset bryter äntligen igenom, känslan av livets pånyttfödelse. Men mycket av det vi förknippar med årstidernas växlingar, kan vi inte ta för givet. Varken ängens grönskande rikedom, fåglarnas sång eller binas surr. I decennier har vi tagit långt mycket mer från naturen än vad vi givit tillbaka, och i detta nu håller naturens mångfald på att tas från oss.

Den 22:a maj är det internationella FN-dagen för biologisk mångfald. En dag att fira all den mångfald av liv som finns på jorden, men också en väckarklocka för arter utrotas i en rasande hastighet och oerhörd omfattning just nu. Forskarna talar om den sjätte massutrotningen på jorden.

Annons

Nyligen släppte Artdatabanken Rödlistan, en sammanställning av alla arter i Sverige som riskerar att dö ut om vi inte hejdar förloppet. Listan innehåller nu 4 746 arter, en ökning med hela elva procent sedan förra listan. Det är nästan ogreppbart.

Vi befinner oss i en enormt riskfylld situation, för naturens väv är just en väv, och de olika livsformerna är intimt sammanlänkade med varandra och med oss. Inte bara våra medarters liv utsätts för stor fara, utan även vi människor.

Det är ingen slump att en massutrotning av arter sker, utan det är ett resultat av det enorma systemfel vi med politiska beslut har skapat. Men det finns hopp. Sången från sånglärkan, är inte längre en sång från en rödlistad art, då sånglärkan åter bedöms vara livskraftig. Livet vill leva, och vi behöver bara bestämma oss för att ge naturen tid och rum för återhämtning.

Miljöpartiet har i regering lagt historiskt stora miljöbudgetar och Sverige har nu världens mest ambitiösa klimatmål. Vi har bland annat skapat över 100 nya naturreservat, satsat på sanering av miljögifter i vattendrag, sjöar och havsbottnar, tagit initiativ till ett globalt kemikalieavtal, restaurerat våtmarker och stärkt skyddet för värdefulla skogar. Miljöpartiet i Kronobergs län kommer att snart lansera en strategi för biologisk mångfald i vårt län. Men mycket mer behöver göras.

Miljöpartiets solidaritet omfattar hela mänskligheten, alla djur och all natur, och vi anser att allt levande har ett existensberättigande. Vi ser att det krävs en grön politik som rättar till det stora systemfel som har gjort det till en affärsidé att skövla vår gemensamma planet på liv. Vi måste låta ekonomin blomstra inom ekologins gränser, inte tvärtom.

Vi vill fira den 22 maj genom att njuta naturen, inspireras av vyerna och vidderna och våga drömma om en vildare natur. Fakta finns och engagemanget ökar, men klockan tickar. Det som behövs nu är en stark naturpolitik.

Rebecka Le Moine, Riksdagsledamot (MP) och talesperson för biologisk mångfald

Cheryl Jones Fur (MP), språkrör MP Kronoberg

Maria Unell (MP), MP Växjö och arbetsgruppen för biologisk mångfald i MP Kronoberg

Lena Johansson (MP), MP Växjö och arbetsgruppen för biologisk mångfald i MP Kronoberg

Annons
Annons
Annons
Annons