Inga försvarssatsningar i Kronoberg

.
.
Foto:JONAS FORSBERG

Försvarsberedningen har presenterat satsningar på försvaret i ett över 300 sidor långt dokument. Men varken Kalmar eller Kronobergs län nämns i dokumentet, skriver SVT Småland.

I stället planeras satsningar i bland annat Blekinge, med förstärkning av de marina förbanden, och på Gotland med en förstärkt mekaniserad bataljon. I dokumentet presenteras satsningar kring att utöka antalet värnpliktiga per år, en ny amfibiebataljon, fler JAS-plan som ska behållas och fler ubåtar.