Inloggningsmetoderna till 1177 tas bort

Den 3 december 2019 tas inloggningen via lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e‑tjänster bort för invånare. Enligt Region Kronoberg behövs den aktuella inloggningsmetoden tas bort för att säkerställa ett fullgott skydd av invånares personuppgifter. Användare av lösenord och SMS ska hänvisas till att istället använda e‑legitimation, i nuläget BankID.

I augusti månad var det 0,4 procent av alla inloggningar som gjordes med hjälp av lösenord och SMS. De invånare som loggar in med lösenord och SMS tillhör framför allt grupperna ungdomar, äldre personer och personer med kognitiv funktionsnedsättning.