Annons

Insändare från S: Äntligen läslov!

Insändare av Martina Forsberg (S) och Otto Lindlöf (S).
Växjö • Publicerad 26 oktober 2020
Detta är en insändare i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Genrebild.
Genrebild.Foto: Janni Rix

Läslov infördes av den s-ledda regeringen som en del av höstlovet. En vecka för elever att återhämta sig men också hitta läslust på egen hand eller genom planerade aktiviteter. Givetvis finns det utrymme att göra andra saker än att läsa.

Växjö kommun erbjuder flera olika aktiviteter för lediga elever, vilket vi välkomnar. Alla familjer har inte har råd att erbjuda barnen aktiviteter. Det är inte heller självklart att köpa hem nya böcker och läsa tillsammans med barnen. Därför är det extra viktigt att det under denna vecka finns avgiftsfria aktiviteter inom både kultur- och föreningslivet. Jämlika förutsättningar är nödvändigt för att alla barn ska kunna klara skolan och färdas väl genom livet.

Annons

Senast Växjö kommun undersökte kunskapskraven i svenska bland eleverna framkom det att sju procent inte uppnår målen. För elever som läser svenska som andra språk är den siffran

35 procent. Detta är oroväckande.

Den 1 juli 2019 började nya bestämmelser i skollagen gälla efter att den socialdemokratiskt ledda regeringen infört den så kallade läsa, skriva, räkna garantin. Syftet är att elever ska få rätt hjälp i tid. Den blågröna majoriteten som styrt Växjö alldeles för länge har fortfarande inte vänt utvecklingen i skolan tillräckligt mycket.

För att vända denna utveckling anser vi Socialdemokrater att läsa, skriva, räkna garantin måste efterlevas. Detta kan ske delvis genom att rekrytera fler specialpedagoger, samt stärkta skolbiblioteken med utbildade skolbibliotekarier.

Det är också viktigt att Statsbiblioteket och dess filialer i våra tätorter är tillgängliga så att även vuxna, tillsammans med sina barn, kan upptäcka läslust. Biblioteken är en viktig mötesplats och en av de få platser det går att ta del av utan motprestation. För Socialdemokraterna är det tydligt. Vi vill ha ett samhälle där barn och unga får jämlika förutsättningar att nå sin fulla potential. Det vinner vi alla på.

Martina Forsberg (S), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden

Otto Lindlöf (S), 2:e ordförande i nämnden för kultur och fritid

Annons
Annons
Annons
Annons