Annons

Insändare: Ständig kamp för jämställdheten

Insändare av Eva Ballovarre (S), Älmhult, och Malin Lauber (S), Växjö.
Publicerad 8 mars 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hall, Pär Lundbäck

"Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Detta är regeringens jämställdhetspolitiska mål. Detta gäller en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor måste upphöra.

Det finns mycket kvar att göra. Det duger inte att det fortfarande är stora skillnader mellan flickors och pojkars förutsättningar. Det duger inte att den traditionella heteronormen och därmed typiska könsroller lever kvar inom till exempel arbetsmarknads- och utbildningssektorn. Det duger inte att det fortfarande är stora skillnader mellan kvinnor och mäns löner. Det måste snarast utjämnas. Det duger inte att kvinnor är sjuka i högre utsträckning än män och att ohälsotalet skiljer sig så mycket mellan män o kvinnor. Kvinnor drabbas oftare av brott inomhus av en bekant förövare medan det är det omvända för män. Det betyder att vissa kvinnor är otrygga där de borde vara som tryggast. Så kan vi inte ha det. Kvinnor måste få hela lönen, hela tryggheten och halva makten.

Annons

Jämställdhetsarbetet måste pågå ständigt och aldrig tas för givet. Vi måste bryta heteronormen och könsstereotypiska föreställningar om hur flickor respektive pojkar "ska vara". Jämställdheten är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna och måste därför vara i fokus. Både kvinnor och mäns erfarenheter, värderingar och kunskaper måste försvaras och utnyttjas. Alla vinner på ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering. Sverige ligger i flera avseenden långt fram när det gäller jämställdhet, men fortfarande har kvinnor lägre löner än män. Kvinnor har inte samma möjligheter som män att göra karriär och utvecklas i sitt arbete. I skolan presterar pojkar i genomsnitt sämre än flickor. Fortfarande värderas maskulint högre än feminint och män är fortfarande generellt överordnade kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är fortfarande ett stort samhällsproblem. Det är en viktigt att bryta könsnormer tidigt. Jämställdhetsarbetet måste börja i unga år. Ju äldre vi blir desto mer är vi fast i gamla mönster. Vi måste alla delta i jämställdhetsarbetet och påtala när vi upptäcker stereotypiska könsroller och ojämställdhet. Detta arbete måste ständigt pågå, inte bara idag - den 8 mars - utan alla dagar, året om.

Eva Ballovarre (S), Älmhult

Malin Lauber (S), Växjö

VILL DU SKRIVA DEBATT/INSÄNDARE PÅ VXONEWS? Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering.

Fler debattartiklar:

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons