Annons

KD: ”Vårdskulden måste betas av – därför behövs en nationell vårdförmedling”

Debattartikel av Eva Johnsson, Anna Zelvin och Acko Ankarberg Johansson (KD)
Debatt • Publicerad 10 november 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: EMIL LANGVAD

Under corona-krisen har Sverige byggt upp en gigantisk vårdskuld. 157 968 människor hade i augusti väntat mer än 90 dagar på att få den sjukvård de behöver. Kronoberg är inte heller något undantag. Även här har vi sett hur köerna till både vård och behandling har ökat under det gångna året.

Redan innan pandemin var det dock olagligt långa vårdköer i många regioner.

Annons

En patientorienterad vårdpolitik måste ha fokus på att beta av vårdskulden. Stora resurser krävs, men mer behövs. Kristdemokraterna föreslår därför att en nationell vårdförmedling upprättas för att all tillgänglig vårdkapacitet skall nyttjas för att minska vårdskulden.

Många patienter får idag vänta på vård därför att deras egen region har för lite personal, utrustning eller liknande samtidigt som ledig kapacitet kan finnas i en annan region. Det finns redan nu en samverkan mellan våra regioner här i sydsverige den s k ”sydsamverkan”, men vi menar att detta skulle kunna utvecklas ytterligare för att stärka och tydliggöra patienternas rätt till vård och behandling i rimlig tid.

Kristdemokraternas förslag innebär att den som har väntat mer än 90 dagar på operation eller mer än 90 dagar på specialistvård ges möjlighet att använda denna kapacitet. Staten ska i ett samarbete med SKR upprätta en databas för den nationella vårdförmedlingen där tillgänglig kapacitet synliggörs för patienterna. Vidare ska staten ta ansvar för en informationskampanj som informerar människor om rätten att söka vård i hela landet. Den vård som finansieras genom den nationella vårdförmedlingen ska finansieras av staten.

Vi anser också att dagens vårdgaranti långsiktigt bör skärpas kraftigt genom att väntetiden till specialistbesök kortas till från 90 till 30 dagar. Väntetiden för operation eller behandling ska även den kortas från 90 till 30 dagar från medicinskt beslut. Vårt förslag innebär att vi kan korta den totala maximala väntetiden inom vårdgarantin från dagens 183 till 63 dagar. Kan regionen inte erbjuda vård inom den lagstadgade tiden har patienten därmed rätt att söka i annan region där det finns ledig kapacitet.

Man ska kunna lita på svensk vård, oavsett var i landet man bor. Det är Kristdemokraternas politik.

Eva Johnsson, Regionråd i region Kronoberg (KD)

Anna Zelvin, Ordförande i patientnämnden i region Kronoberg (KD)

Acko Ankarberg Johansson, ordförande i Riksdagens socialutskott (KD)

SKICKA DEBATTARTIKLAR/INSÄNDARE TILL TIPS@VXONEWS.SE

Annons
Annons
Annons
Annons