Klartecken för kritiserade bygget i Växjö

regementsparken
regementsparken
Foto:Lars-Goran Rydqvist

I flera år har det varit diskussion om de planerade bostäderna i Regementsparken. Efter flera ändringar beslutade Växjö kommunfullmäktige i våras att säga ja till en ny detaljplan. Grannarna har protesterat men nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att överklagandet ska avslås.

”Sammantaget bedömer domstolen att det saknas skäl att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen för fastigheten Regementsparken 1 i Växjö kommun”, står det i domslutet enligt Smålandsposten.

Alhansa ska bygga 170 bostäderna i huskroppar upp till tolv våningar.