Kommunen vill införa stödlinjer för människor med psykisk ohälsa

.
Foto: ADAM WRAFTER

Det finns en oro och risk för att den psykiska ohälsan kan öka i samband med coronapandemin. Därför har kommunstyrelsens arbetsutskott gett kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att införa en eller flera stödlinjer för att stärka upp Växjö kommuns preventiva arbete mot suicid och psykisk ohälsa.

– Det rådande läget har satt sjukvården under hård press, tvingat många i riskgrupper till en ofrivillig ensamhet i karantän men har även utsatt näringslivet för stora prövningar. Detta riskerar att skapa en grogrund för ökande psykisk ohälsa, fler suicidfall och att våra barn och ungdomar riskerar att i större grad bli utsatta för både våld och övergrepp i hemmet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Uppdraget innefattar också att se över befintliga rutiner och stärka upp det preventiva arbetet i samverkan med berörda aktörer, myndigheter och civilsamhälle samt att möjliggöra för fler kommuner i regionen att ansluta till stödlinjen om de så önskar.