Kortare väntetider för röntgen

.
.
Foto:Johan Christensen

Under hösten har väntetiderna för röntgenundersökningar i Region Kronoberg minskat. Patienter får snabbare komma till undersökning. För skiktröntgen och magnetkamera (MR), har väntetiden minskat från 21 till åtta veckor och för skelettröntgen har väntetiden minskat från 18 till sju veckor. Om det rör sig om akuta undersökningar görs dessa alltid direkt.

– Mina medarbetare gör allt de kan för att minska väntetiden för patienterna. Bland annat har vi bokat in arbetspass på kvällar och helger. Vi har också personer som pusslar i bokningsschemat för att inga tider ska stå tomma ifall en undersökning blir inställd, säger Fredrik Larsson, verksamhetschef på röntgen.

Röntgenkliniken har också tagit hjälp av ett konsultföretag som hjälper till att genomföra undersökningarna på tider då verksamheten själv inte kan använda sina lokaler. Klinikens mål är att korta tiderna ytterligare.

– Röntgenklinikens satsning på att korta köerna visar att det är möjligt att förbättra tillgängligheten när man arbetar systematiskt och har medarbetarna med sig. Våra medarbetare har gjort ett stort arbete och om vi dessutom kunde minska antalet uteblivna besök skulle målet uppnås ännu snabbare. När vi väl kommer ner i målet 4 veckor bör vi kunna bibehålla det med egen personal, säger Roland Gustbée (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.