Kraftig ökning av skador från granbarkborren

1,5 miljoner kubikmeter skog i Kalmar län har förstörts av granbarkborrar 2019.
1,5 miljoner kubikmeter skog i Kalmar län har förstörts av granbarkborrar 2019.
Foto:Yaman Albolbol

Under 2019 har skadeinsekten granbarkborren orsakat skador på närmare sju miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige. Det är skador för flera miljarder kronor, visar en kartläggning som Skogsstyrelsen gjort tillsammans med Södra Skogsägarna. Granbarkborrens angrepp har fördubblats jämfört med rekordet 2018.

– Det här visar att situationen är fortsatt bekymmersam och ett allvarligt hot mot svenskt skogsbruk. Det görs en hel del redan men vi behöver växla upp det arbetet. Därför kommer jag att ta kontakt med andra berörda myndigheter för en dialog kring hur vi gemensamt ser till att undanröja de hinder som kan finnas för att skogsnäringen ska kunna agera så snabbt som möjligt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

I Kronobergs län beräknas 380 000 kubikmeter skog ha skadats under 2019. Det är betydligt mer än 2018 då 221 000 kubikmeter skog skadades.