Kraftig ökning av varsel i Kronoberg

Foto: Olof Elfverson

Pandemin har satt Sveriges ekonomi under hård press och många företag kämpar för sin överlevnad. Enligt Arbetsförmedlingen har antalet varsel stigit kraftigt de senaste två veckorna.

Mellan den 1 och 29 mars var det 267 personer i Kronobergs län som var berörda av varsel om uppsägning. Under hela mars månad förra året var siffran 20.

– Vi har aldrig tidigare sett så höga varseltal under en månad. Den senaste veckan har antalet personer berörda av varsel fördubblats. Vi ser nu också en spridning till transport och handel. Hittills i mars har flest personer varslats om uppsägning inom hotell och restaurang, bemanning samt besöksnäring. Storstadslänen har flest anmälda varsel men övriga län tar en större andel, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.