Kronoberg saknar intensivvårdsplatser vid en pandemitopp

Foto: Lena Gunnarsson

Om coronaviruset når en pandemitopp i Kronoberg räknar Folkhälsomyndigheten att det krävs 20 intensivvårdsplatser i Region Kronoberg. I dagsläget finns endast åtta platser - två i Ljungby och sex i Växjö.

– Givet det scenariot är det en utmaning. Just nu förbereder vi oss för att åtminstone nå upp till dubbelt så många platser mot vad vi har i dag, säger regiondirektör Martin Myrskog till Smålandsposten.