”Kulturen är en del av välfärden”

Insändare från Socialdemokraterna.
.
Foto: Per Jodenius

Vi som tycker att kulturen är en del av välfärdssamhället måste gemensamt arbeta för att den verkligen får det utrymmet den förtjänar. Kulturen är en del av den allmänna välfärden och det finns en tydlig koppling mellan tillväxt och kultur. Den bidrar till platsens attraktivitet, och stärker människors hälsa och välbefinnande. Kulturen bidrar på olika sätt till samhällsutvecklingen och är en indikator på en plats öppenhet och tolerans. Den bidrar dessutom till socialt hållbar utveckling.

Att flytta Växjö Konsthall utan eftertanke och utan dialog med verksamheten och kulturutövarna är både förhastat och ogenomtänkt. Konsthallens placering idag är central och ligger nära biblioteket och är en väl etablerad plats i Växjö kommun. Den blågröna majoritetens förslag om att flytta konsthallen till Kulturparkens lokaler är anmärkningsvärt då Kulturparken inte varit involverade och i dagsläget har andra planer för den tilltänkta ytan. En sådan flytt skulle innebära sämre lokaler och därmed risk för sämre verksamhet. Det är inte att stärka kulturen, det är att skära ner.

Vi socialdemokrater är övertygade om kulturen har en viktig plats i ett välfärdssamhälle.

Detta är en insändare i vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

Otto Lindlöf (S), 2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Vill du också skriva debatt/insändare på VXOnews? Maila din text till tips@vxonews.se.