Kulturprofiler i uppror i Växjö

Foto: Nadia Hagberg

I Blågröna Växjös budget för 2020 föreslås neddragning vad gäller Konsthallen och Det fria ordets hus. I en debattartikel i Smålandsposten, som 57 personer har skrivit under, står det att satsningar på kultur är viktigt för Växjö.

”Om Växjö ska ha ett kulturliv och vara en attraktiv plats för invånare och inflyttare krävs en trovärdig vision med tillhörande satsningar på kultur. Kultur förenar människor och har betydelse för var människor bosätter sig, och stannar kvar. Det gäller språk, tradition, litteratur, scenkonst, konst, musik, idéer. Det växande Växjö som universitetsstad, handelsstad, IT-stad och idrottsstad kräver också kulturella satsningar”, skriver debattskribenterna bland annat i artikeln.

Debattartikeln är bland annat signerad Therese Willstedt på Regionteatern, Per Bengtsson på PM & Vänner och Nils Hector på Kafé de luxe.

Läs hela debattartikeln här.