Annons

”Länsstyrelsen är utvecklingsfientlig” - hela blågrönas uppfattning eller endast ett moderat kommunalråds?

Publicerad 21 november 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Den senaste tiden har alkoholtillstånd varit en aktuell fråga i nämnden för arbete och välfärd. Det har inte varit helt problemfritt och det är tydligt att det råder delade meningar mellan partierna. Vänsterpartiet har vid de senaste tillfällena valt att gå på Länsstyrelsens linje och därmed inte godkänt de yttranden som kommunalrådet och nämndens ordförande Oliver Rosengren har givit som respons på myndighetens frågeställningar. Vänsterpartiet ställer sig inte bakom den alkoholliberala kampanj som den blågröna majoriteten uppfattas lobba för, under ledning av kommunalrådet Oliver Rosengren (M). Och framförallt inte när de väljer att kringgå det som står i lagen och göra egna tolkningar av vad de anser är alkoholtillstånd vid catering eller pausservering på Regionteatern.

Det står klart och tydligt i alkohollagen vad som gäller vilket även Länsstyrelsen har framfört och slagit ner på i sin senaste granskning. Ändå väljer Oliver Rosengren att negligera och fortsätta hävda att utifrån nämndens tolkning så är det lagligt. Vänsterpartiet vill förtydliga att det får stå för majoriteten i nämnden, för vi delar inte er tolkning. Vi delar inte heller Olivers Rosengrens uttalande om att Länsstyrelsen skulle vara en utvecklingsfientlig myndighet.

Annons

Vem ger dig rätten Oliver att kritisera en statlig myndighet vars uppdragsgivare är regeringen och riksdagen? Om du vill ha en lagändring bör du rikta din oförskämda kritik till rätt instans. Vänsterpartiet ställer sig bakom Länsstyrelsen granskning och vill liksom länsstyrelsen ha svar på följande: vilka åtgärder har vidtagits när det gäller alkoholtillstånd för catering? Vi vill också veta om en kan tolka lagens mening gällande pausservering på mer än ett sätt? Servering ska enligt lagen ske i pauser mellan två akter och varken före eller efter, även om det innehåller ”sceniska inslag”.

Då alkohollagen är en skyddslagstiftning vill Vänsterpartiet att den fortsatt ser till människors hälsa framför ekonomiska intresse. Därför väljer vi att INTE urholka alkohollagen och är också tacksamma att Länsstyrelsen gör vad som förväntas av dem.

Elisabet Flennemo (V), ledamot i nämnden för arbete och välfärd

Jonna Ahlquist (V), ersättare i nämnden för arbete och välfärd

Annons
Annons
Annons
Annons