Länsstyrelsen gjorde fel vid bygglovsprövning

Foto:Lennart Ernstsson

Det ska byggas en ny affärsbyggnad med butik, lager och parkeringsplats mellan riksväg 23 och Lenhovdavägen i Sandsbro. Det är XL-bygg som ska öppna en ny butik på fastigheten Nyckelharpan 2.

Sex villaägare som är grannar hade synpunkter och lämnade in klagomål till länsstyrelsen. Men när myndigheten skulle ta ställning bedömde man utifrån en annan fastighet, Nyckelharpen 1. Där ligger en obemannad mack.

– Vi gjorde fel helt enkelt. Det är den mänskliga faktorn. Det är ett förbiseende från vår sida, säger juristen Anders Pyrell till Smålandsposten.

Nu kommer villaägarna överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Läs mer här.