Annons

Lauber: Ungas välmående får inte kompromissas med

Insändare från Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition i Växjö kommun.
Växjö • Publicerad 21 januari 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hall

Psykisk ohälsa har under lång tid varit en allt för stor del av många barn och ungas liv. Psykisk ohälsa är idag ett folkhälsoproblem. Med stor sannolikhet är det bland annat brister i skolan, skolstress och press på grund av en allt mer krävande arbetsmarknad som bidrar till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga. Många unga, framförallt flickor mår dåligt. Nästan hälften av alla 15 åringar har psykosomatiska besvär. Detta måste vi ändra på.

Under coronapandemi har psykisk ohälsa bland barn och unga ökat enligt olika undersökningar. Redan innan pandemin var det ett ämne som stod högt på agendan men nu behöver vi uppmärksamma ungas mående ännu mer. För många unga har Coronavirusets framfart inneburit stora förändringar i vardagen och påverkat ungas välmående negativt Hemundervisning, inställda fritidsaktiviteter, fysik distansering, avsaknaden av vänner samt oro för sig själv och anhöriga visar att åtgärderna för att bekämpa pandemin har satt sina spår. Effekterna av den ökade psykiska ohälsan riskerar att skapa stora utmaningar för framtiden, både på individ- och samhällsnivå. Vi är övertygade om att man måste sätta in åtgärder snarast. Detta för att inte riskera att en hel generation unga kommer att må dåligt under en viktig del av livet samt dras med ohälsa när de går in i vuxenlivet.

Annons

Därför föreslår vi Socialdemokrater att barn och ungas psykiska ohälsa i Växjö Kommun ska kartläggas och konkreta åtgärder sättas in.

Samhället kan inte kompromissa med hälsan. Den måste garanteras.

Barn och ungdomar är vår framtid och de förtjänar den bästa möjliga st

Annons
Annons
Annons
Annons