Linnéuniversitetet inför digital undervisning

LNU
LNU
Foto:Lena Gunnarsson

Linnéuniversitetet beslutade under måndagen att gå över till digital undervisning och tentamen i den mån det är möjligt för att undvika smittspridning av coronaviruset.

Beslutet togs av Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson tillsammans med universitetets dekaner och kommer gälla under hela vårterminen.

– Jag har i dialog med dekanerna tagit fram en rad omställningsåtgärder för att säkerställa att planerade utbildningar kan genomföras på ett rättssäkert och tryggt sätt. Beslut är nu fattat att fakulteterna snarast förbereder och, i den mån det är möjligt, går över till undervisning och tentamen via digitala hjälpmedel, säger Peter Aronsson.