Linnéuniversitetet tar in fler studenter

Foto:Smålandsposten

Linnéuniversitetet når inte upp till utbildningsuppdraget och har fått minskade anslagsintäkter med 15 miljoner kronor.

Rektor Peter Aronsson har nu gett fakulteterna i uppdrag att tillsammans öka med 500 helårsstudenter utöver tidigare tilldelat anslag för utbildning från 2019. Ett steg är att ta in fler studenter på program och fristående kurser med högt söktryck.

En ökning med 500 helårsstudenter skulle innebär ökad anslagsräkning med 35 miljoner kronor enligt handlingar från Linnéuniversitetet.