Lönetillägget väntas bli kvar

.
.
Foto:lars johansson

För två år sedan fick heltids- och tillsvidareanställda primärvårdsläkare 10 000 kronor mer i månaden i lönepåslag och läkare som valde att förlägga sin specialistutbildning i allmänmedicin på vårdcentral fick en högre ingångslön med 5 000 kronor än i andra specialiteter.

Satsningen beräknas hittills ha kostat nästan 36 miljoner kronor men ser ut att bli kvar. Lönetilläggen togs fram för att göra läkartjänster mer attraktiva, skriver Smålandsposten.

Regionen har nyanställt 21 specialistläkare och sedan lönesatsningen infördes har närmare 90 procent av de färdigutbildade ST-läkarna valt att stanna kvar i Kronoberg, skriver Smålandsposten.