Många miljoner till forskare

.
.
Foto:Lena Gunnarsson

Crafoordska stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och delar i år ut ett antal miljoner till forskare. Vid Linnéuniversitetet får 14 forskare dela på sammanlagt 9,3 miljoner kronor.

Det är forskarna Ian Nicholls, Gunnel Cederlöf, Kristina Gustafsson, Johan Höglund, Karin Holmfeldt, Karl Loxbo, Reza Hosseinpourpia, Petter Tibblin, Leteng Lin, Camilla Mohlin, Per Nilsson, Kathiravan Suppan, Rikard Unelius samt Jørgen Bruhn. Läs mer i faktarutan nedan.

Fakta

Forskarna som får medel

Ian Nicholls, institutionen för kemi och biomedicin, har fått 4.000.000 kr till “A LC/GC-IRMS instrument facility – for stable isotope measurements in environmental science and technology”.

Gunnel Cederlöf, institutionen för kulturvetenskaper, har fått 950.000 kr för projektet ”Infrastruktur och miljökonsekvenser i det koloniala Indien”.

Kristina Gustafsson, institutionen för socialt arbete, har fått 950.000 kr för projektet ”Asylum interviews in South Africa and Sweden”.

Johan Höglund, institutionen för språk, har fått 950.000 kr för projektet ”Materialising Violence: Speculative Fiction and New Cultures of Resistance from sub-Saharan Africa”.

Karin Holmfeldt, institutionen för biologi och miljövetenskap har fått 450.000 kr toll ”Exploring the impact of lysogeny among single-stranded DNA (ssDNA)”.

Karl Loxbo, institutionen för statsvetenskap, har fått 400.000 kr till ”En demokrati i kris?”.

Reza Hosseinpourpia, institutionen för skog och trä, har fått 300.000 kr.

Petter Tibblin, institutionen för biologi och miljö, har fått 250.000 kr för projektet ”Catch and release induced stress - an invisible stress to ecosystems”.

Leteng Lin, institutionen för byggd miljö och energiteknik, har fått 200.000 kr för projektet ”New design of centrifugal scrubber condenser for particle emission”.

Camilla Mohlin, institutionen för kemi och biomedicin, har fått 200.000 kr till ”Komplementsystemets betydelse för retinal neurodegeneration”.

Per Nilsson, institutionen för kemi och biomedicin, har fått 200.000 kr för projektet “Vävnadsrespons mot främmande material – kan thrombin driva inflammation vid implantation av vaskulära implantat?”.

Kathiravan Suppan, institutionen för kemi och biomedicin, har fått 200.000 kr till ”New Methods and Concepts for Catalysed Organic Synthesis”.

Rikard Unelius, institutionen för kemi och biomedicine, har fått 200.000 kr till projektet ”Allene chemistry as a tool for the synthesis of the cyclobutane pheromones grandisol and fragranol”.

Jørgen Bruhn, institutionen för film och litteratur, har fått 100.000 kr för att arrangera ett forskningssymposium.

Visa mer...