Möte om coronaviruset sätts in i Växjö

Residenset i Växjö. landshövdingen i Kronobergs län
Foto: Tekla Höckert

Under torsdagen genomför Länsstyrelsen en inriktning och samordningsfunktion (ISF) i länet utifrån coronaviruset Covid-19. Mötet hålls med högsta ledningen för Region Kronoberg och andra berörda aktörer i länet.

Syftet är att skapa en ”aktörsgemensam inriktning för arbetet med händelsen i länet. Funktionen ansvarar för att analysera händelsen ur ett helhetsperspektiv och göra avvägningar av både hjälpbehov, resurser och åtgärder”, skriver länsstyrelsen Kronoberg

– Det är viktigt att vi gemensamt vidtar åtgärder och hanterar händelsen tillsammans i länet, säger Max Hector, beredskapsdirektör på länsstyrelsen.