Ny beredskapsutbildning startar i Kronoberg

Foto: Olof Elfverson

Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är stort. Därför startar Kronoberg en beredskapsutbildning som har tagits fram tillsammans med Växjö Fria vuxenutbildning.

– Det är väldigt glädjande att vi snabbt kan ändra om och styra insatser för att möta behoven. Bättre förberedd och utbildad personal inom omsorgen är positivt för kommunerna, men också för hela hälso- och sjukvården, säger Tomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Utbildningen riktar sig till nya inom yrket, de som vill uppdatera sina kunskaper eller de som saknar en grundläggande vård- och omsorgsutbildning. ESF-projektet ”Framtid vård och omsorg Kronoberg” riktas om.

– Majoriteten av vårens planerade aktiviteter för vård- och omsorgspersonal i blev inställda. Samtidigt lyftes en stor efterfrågan på en beredskapsutbildning inom vård och omsorg bland Kronobergs kommuner. Då började vi fundera på hur vi kan ställa om, säger Alexandra Forsman, projektledare Framtid vård och omsorg Kronoberg.