Ny målbild för campus i Växjö

Rektor Peter Aronsson gläds åt nya pengar men kallar fortfarande universitetets ekonomiska situation för besvärlig.
Rektor Peter Aronsson gläds åt nya pengar men kallar fortfarande universitetets ekonomiska situation för besvärlig.
Foto:Tomas Löwemo

Växjö kommun och Linnéuniversitetet har genom workshops och möten med studenter tagit fram en målbild för campusområdet i Växjö.

– Vi har nu en målbild för att kunna skapa en begriplig, inbjudande och inspirerande miljö som stöttar visionen. Ett campus som bidrar till att vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, säger Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet.

Målen konkretiseras ytterligare nästa år men planen är att fokusera på fyra utvecklingsområden. Bland annat att göra området välkomnande genom att värna om grönområdena och de mötesplatser som finns. Man nämner även värdet i att sammanlänka campus och city.

– Linnéuniversitetet är viktigt för stadens tillväxt liksom att staden är viktig för universitetet. Med en gemensam målbild utvecklas vi tillsammans för ett tryggt och hållbart campus där campus också är en del av staden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun.