Ny näringslivsplan i Växjö kommun

Kommunfullmäktige i Växjö har antagit en ny näringslivsplan. Den ska ge företag i hela kommunen möjlighet att växa och utveckla sina verksamheter.

- Fler företag skapar fler arbetsmöjligheter vilket i sin tur bidrar till att klara välfärden. För att ha en levande kommun behöver vi möjliggöra och underlätta för företagare. Detta är givetvis inget Växjö kommun själv styr eller ansvarar över utan det kräver samsyn och samverkan med externa parter både lokalt, regionalt och nationellt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsen ordförande.

Planen innehåller fem utvecklingsområden. Det är innovation och företagande, kompetensförsörjning, företagsservice, infrastruktur och markberedning samt attraktivitet och profilering.

– Planen ska bidra till att skapa en helhetssyn och främja ett effektivt arbete med näringslivsfrågor. Vi vill underlätta för företag att starta, driva och utveckla sina verksamheter och genom en näringslivsplan skapar vi förutsättningarna för ett attraktivt företagsklimat i Växjö, säger Henrik Cajnerud, tf näringslivschef.