Ny rabatt föreslås i kollektivtrafiken

.
.
Foto:Per Jodenius

Socialdemokraterna i Region Kronoberg föreslår i sitt förslag till budgeten 2020 att även pensionärer ska få rabatt i kollektivtrafiken. Enligt förslaget ska personer som har fyllt 65 år, har Pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg” eller ”Intyg för förmånstagare” från Försäkringskassan få en rabatt på 25 procent på ordinarie pris för månadskort samt 40 procent på enkelbiljett.

– Av olika skäl kan det vara viktigt med rabatt för vissa resenärsgrupper. Skälen kan exempelvis vara att sätta resvanor tidigt eller att vissa resenärsgrupper är särskilt utsatta ekonomiskt, säger Henrietta Serrate (S) 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Förslaget innebär också att den som har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning kan få rabatt.