Nya reservat ska bildas

.
.
Foto:MAXIM THORÉ

Länsstyrelsen Kronoberg har fattat beslut om nya naturreservat i länet. Nya naturreservat ska bildas vid Sjösåsa näs i Växjö kommun på totalt 54,7 hektar och Hunnaskogen i Alvestas kommun på totalt 17,1 hektar. Dessutom ska naturreservatet Sjösås äng utökas med 6,7 hektar så att reservatet blir totalt 26 hektar och ett biotopskyddsområde ska bildas på Ulvö i Alvesta kommun som blir totalt 6,4 hektar.

– Tillskotten av skyddad natur förstärker på ett bra sätt den gröna infrastrukturen som finns i dessa trakter, säger Helene Pettersson, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen.