Nytt jättebygge planeras i Växjö

Foto:HSB

HSB ska bygga nya hyresrätter och bostadsrätter på Öster i Växjö. Fastigheterna Trädgårdsmästaren 22, 28 och 29 vid Fagrabäcksvägen ska bli nya bostäder. I det nya kvarteret ryms cirka 180 nya lägenheter i varierande storlekar.

En detaljplan är ute på samråd och medger bostäder och centrumverksamhet i uppemot åtta våningar. HSB:s eget kontor kommer att flytta in i bottenplanet i huset som planeras för hyresrätter.

HSB har med sitt förslag som ligger till grund för detaljplanen velat göra det bästa för platsen och för den omkringliggande bebyggelsen. Förslaget medger en betydligt högre byggnadshöjd än enfamiljshusen som omger fastigheterna, varför husen har placerats för att minimera skuggpåverkan och upplevelse av insyn. HSB planerar för positiva tillskott i området med lummiga gårdar, lekplats och en förhoppning om café med uteservering öppen för alla”, skriver HSB i ett pressmeddelande.

Enligt Växjö kommun kan detaljplanen vinna laga kraft vid nästa årsskifte, vilket skulle möjliggöra en inflyttning för de första lägenhetsinnehavarna under 2023.