Annons

Oseriös opposition

Debattartikel av Ulf Hedin (M).
Växjö • Publicerad 29 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ulf Hedin (M)
Ulf Hedin (M)Foto: URBAN NILSSON

I flera medier kan vi läsa att en aktör i Växjö som bedriver äldreomsorg i Växjö (Humana) har skickat ett mail till mig som ordförande i omsorgsnämnden, med kopia till första och andra vice ordförande, Anna Zelvin (KD) och Julia Berg (S) angående situationen för Humana när det gäller platser på äldreboenden. Här kommenterar jag hela situationen:

Anders Broberg, affärsområdeschef för äldreomsorg inom Humana, föreslår att kommunen ska stänga kommunala boenden. Jag har varit väldigt klar och tydlig i den frågan i media; Det finns inga planer på att stänga kommunala platser inom äldreboenden.

Annons

Jag har också varit tydlig med att vårt fokus är omsorgstagare, och att öka kvaliteten i verksamheten är ett prioriterat område i vårt arbete inom omsorgsnämnden.

I diskussionen har också lyfts fram de 18 platser i Hagalund där vi har beslutat att de ska vara vilande, orsaken till det beslutet har ingenting att göra med andra aktörer eller om LOV, lagen om valfrihetssystem. Beslutet har helt och hållet sin grund i den situation som vi nu upplever med coronapandemin, där många äldre tackar nej till sin plats på särskilt boende.

Vi tycker att medborgarna har rätt att välja vem de vill ska bedriva verksamheten där de ska bo, och därför är LOV en viktig del i det. I Växjö har vi platser både hos kommunala och privata aktörer, och det är en positiv effekt av att Växjö kommun har LOV. Vi kan inte glömma att den överkapacitet som upplevs idag har mycket att göra med den annorlunda situation som vi har med Corona. Humana har sina förslag och det finns andra aktörer som pläderar annorlunda, som till exempel Attendo:

” Magnus Fält, biträdande regionchef för Attendo, säger att man under de senaste åren haft sviktande beläggning på sina boenden. Men det är så LOV fungerar, menar han.

Man har dock inte haft några planer på att dra in platser.

– Nej, vi tror på långsiktighet. Pendeln svänger. Nu har vi dessutom en pandemi som ingen räknat med, säger han.” (SMP.se 28/8-20)

På grund av ett brev från en aktör i Växjö som driver äldreboende försöker Socialdemokraterna i Växjö ifrågasätta min integritet som politiker och ifrågasätta integriteten hos den politiska majoriteten, när (S) anklagar oss för att gå näringslivets ärenden. Det är ohederligt och inte seriöst. Är det så Socialdemokraterna i Växjö ska driva politik? Vi kommer inte att bidra till den låga nivå de vill lägga sig på.

Alla medborgare, föreningar eller företag har rätt att skicka brev eller kontakta politiker för att framföra sina tankar, idéer, förslag eller kritik. Det är en viktig del i vår demokrati. Det innebär inte per automatik att saker och ting blir precis som dessa önskar sig av politiken. Alla viktiga frågor i Växjö beslutas i någon nämnd eller i fullmäktige, så jobbar jag, så jobbar vi, och det är det seriösa sättet att jobba som har gjort att vi har suttit i majoriteten sedan 2006. Tråkigt att Socialdemokraterna i sin desperation i opposition försöker att dra ner politiken i smutsen på detta sätt.

Ulf Hedin (M) ordförande i omsorgsnämnden i Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons