Över 30 friskförklarade från covid-19

Centrallasarettet i Växjö.
Foto: Jonas Engman

32 personer i Kronobergs län har friskförklarats efter att ha konstaterats smittade i coronavirussjukdomen covid-19.

I skrivande stund finns det 111 konstaterade fall i länet. Tolv personer vårdas på sjukhus och fem personer har avlidit till följd av sjukdomen. Det är 60 procent kvinnor och 40 procent män med en medelålder på 57 år som har insjuknat i covid-19. Hittills har omkring 1 500 personer testats i Kronobergs län.