Över 400 coronafall i Kronoberg

.
Foto: Barzan Dello

Antalet konstaterade fall av covid-19 har ökat med 22 stycken det senaste dygnet. Totalsiffran är nu uppe i 414.

25 personer vårdas på sjukhus, varav tre är på intensivvårdsavdelningen.

Enligt Region Kronoberg är det ett ökat inflöde av covid 19-patienter till vårdavdelningarna på sjukhusen i Växjö och Ljungby. Ökningen är mest påtaglig på Ljungby lasarett, där ungefär en tredjedel av de inneliggande patienterna finns.