Partiet föreslår permanent sommarlovskort för unga

Stadsbussarna kommer fortfarande ha Stortorget på Kronobergsgatan som sin terminalhållplats i centrum.
Stadsbussarna kommer fortfarande ha Stortorget på Kronobergsgatan som sin terminalhållplats i centrum.
Foto:Per Jodenius

Förra året fick skolungdomar åka kollektivtrafik avgiftsfritt under sommarlovet. Det statliga stödet innebar i Kronobergs län att antalet ungdomsresor fördubblades jämfört med året innan.

Satsningen har dock tagits bort i årets budget men nu föreslår Socialdemokraterna i Region Kronoberg att sommarlovskortet ska införas permanent för unga i Kronobergs län.

– Alla barn och unga ska ha goda möjligheter till en aktiv fritid och om fler i framtiden ska välja kollektivtrafik framför egen bil är sommarlovskort en viktig satsning - vanor sätts tidigt. Vi socialdemokrater vill att Region Kronoberg permanent inför ett reducerat eller fritt sommarlovskort för unga i hela Kronoberg och som första steg föreslår vi en utredning, säger Peter Freij (S) trafiknämndens 2:e vice ordförande.

I en motion skriver Peter Freij (S) och Henrietta Serrate (S) att de vill att möjligheten till fritt eller reducerat sommarlovskort för unga i Kronoberg ska utredas.