Partiet vill få fler patienter att åka gratis kollektivtrafik

.
.
Foto:David Elg

Socialdemokraterna i Region Kronoberg vill få fler att åka gratis till vårdbesöket med kollektivtrafiken. Det är idag gratis att åka kollektivt vid uppvisande av kallelse men i en motion skriver Socialdemokraterna att de vill att det ska framgå hur patienten tar sig med kollektiva färdmedel till besöket vid kallelse.

– Att alla kronobergare kan åka gratis med kollektivtrafik till vårdbesöket är både bra för plånbok och miljö. För att fler ska upptäcka och använda detta vill vi att Region Kronoberg ser över möjligheten att i samband med kallelse till vårdbesök informera om kollektiva färdvägar, säger Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.