Partiet vill lyfta om lasarettens historia

Genrebild.
Genrebild.
Foto:Lars-Göran Rydqvist

För över 250 år sedan öppnade det första lasarettet i Växjö. Socialdemokraterna i Region Kronoberg vill lasarettens historia och har skickat in en motion om att tillgängliggöra de historiska föremålen för fler.

"Historiska tillbakablickar är för många välkomna inslag i såväl vardag som vårdmiljö. Föremål från förr kan väcka minnen till liv, ge perspektiv och fungera som pedagogiskt verktyg för att förklara och förstå dåtidens och dagens vård. De kan också få oss att drömma om hur framtidens vård kan se ut”, skriver Socialdemokraterna i motionen.

Många föremål från förr finns bevarade i verksamheterna, som på sjukhuset och i Psykiatrihistoriska museet på Sigfridsområdet. Andra föremål är hel gömda eller glömda. Enligt Socialdemokraterna saknas det en samlad bild över vilka historiska föremål som finns ute i Region Kronobergs verksamheter.

Socialdemokraterna vill att kulturnämnden i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden ska få i uppdrag att inventera vilka historiska föremål som finns ute i Region Kronobergs verksamheter och att de ska se över hur lasaretten och vården i Kronobergs historia och föremål förknippade med den kan tillgängliggöras för fler.