Planerade operationer ställs in

.
Foto: EMIL LANGVAD

Region Kronoberg har vid ett stabsmöte under tisdagen beslutat att alla icke brådskande operationer ska ställas in till och med den 26 april. Anledningarna är för att spara på material, spara på blod och på grund av brist på personal.

De operationer som ställs in är de som kan vänta utan att patienten kan ta skada, som icke akuta ortopediska operationer och överviktskirurgi.

Många medarbetare på sjukhusen är hemma med förkylningssymtom eller för att vårda sjuka barn.