Plötslig ishalka på vägarna i Kronoberg

Foto: Barometern-OT

Det är rejält halt ute på vägarna i Kronobergs län. SMHI har en utfärdad klass 1-varning för plötslig ishalka och även P4 trafik och service går ut med en halkvarning.

Det är risk för besvärligt väglag och ishalka när nederbörd når de kalla vägbanorna. Problemen väntas vara störst under eftermiddagen.