Annons

Positiv utveckling för nya måltidsorganisationen

Debattartikel av Anna Tenje (M) och Per Schöldberg (C).
Debatt • Publicerad 6 september 2018
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arkivbild.
Arkivbild.Foto: Mattias Mattisson

När visionen och strukturen för den nya måltidsorganisationen lanserades, var vi lika övertygade som vi är idag om att detta måste genomföras. Det var en stor förändring men tveklöst rätt väg att gå för att kunna leverera en modern funktionell organisation som kan möta kommuninvånarnas behov för framtiden.

Alla stora förändringar kräver hårt arbete och när utmaningar tornar upp sig, måste man hålla i och hålla ut. Det har vi gjort och kan börja skörda frukten av högt satta mål. Den nya måltidsorganisationen visar ett tydligt trendbrott på flera områden;

Annons

– Ekologiska inköpen ökar – under andra kvartalet 2018 har måltidsorganisationens ekologiska inköp ökat till 35% (32% 2017). Det visar att vi är på rätt väg, men vi kan mer.

– Sjuktalen har minskat (minus 1,9 snittdagar/snittanställd)

– Genom att ha skapat ordning och reda i ekonomin ser vi nu att den ekonomiska budgeten hålls och i prognosen för delårsbokslutet i augusti noteras ett överskott på 5 miljoner kronor.

Resultaten i delårsrapporten talar sitt tydliga språk och är väldigt glädjande. Efter de första årens stora kraftansträngningar, organisationsförändringar, ny- och tillbyggnationer av kök ser vi nu att våra medarbetares ansträngningar skapat en stabilare organisation och grund att stå på.

Nu när den nya organisationen har satt sig och vi har ordning och reda i ekonomin kan vi fortsätta att arbeta vidare med utveckling av maten och måluppfyllelsen. Vi är på rätt väg och har nu förutsättningarna att lägga ett ännu tydligare fokus på kvalitet, ekologisk och närproducerad mat. Ett första steg i att höja kvaliteten och matupplevelsen har redan inletts genom att lyssna in vad barn, elever i skolan tycker och vill förändra. Det har medfört att matsedeln nu ändrats så att måltiderna i större utsträckning är anpassat efter deras önskemål. Dessutom har vi under längre tid arbetat för att förbättra den totala matupplevelsen för våra äldre. Deras mat ska kunna förtäras under trevliga förhållanden och måltiden ska vara god, näringsriktig och mättande. Även detta arbete ser vi är på väg i rätt riktning, men vi kan och vill mer.

Våra medarbetare har gjort en fantastisk insats för att göra detta möjligt. Därför kommer vi göra insatser för att ytterligare utveckla måltidspersonalen framöver. I det avseendet är det särskilt glädjande att den senaste delårsrapporten visar en mycket positiv utveckling när det gäller våra medarbetares sjukskrivningar som minskar markant. Men vi kan mer och behöver fortsätta utveckla och förbättra de måltidsorganisationens förutsättningarna genom att få ner sjukskrivningarna bland våra medarbetare ytterligare. Det handlar både om att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för organisationen, men framförallt för att bli en mer hållbar, attraktiv arbetsgivare för vår måltidspersonal.

Låt oss nu ta avstamp mot fortsatt utveckling av kvalitet och nå nya gastronomiska höjder. Den bästa maten är den som äts upp och inte behöver bli biogas.

Per Schöldberg (C), Ordförande kommunstyrelsens organisations- och personalutskott

Anna Tenje (M), Ordförande kommunstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons