Regionen inför transporter för coronasjuka

Serviceresor ska börja köra sittande och rullstolsburna patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 smitta till och från vården. Det är endast patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 som kommer att åka i bilarna, en per färd.

– Än så länge rör det sig om få patientresor i Kronoberg, men antalet som behöver åka dessa transporter kommer troligen att öka, säger Maria Everthsson, samordnare för insatsen.

Fem förare har snabbutbildats i hygienreglerna och får skyddsutrustning av regionen. Rampbilarna kommer noggrant desinficeras och spritas efter varje tur.

Det handlar om två bilar i Växjö och en i Ljungby.