Regionen tar emot coronapatienter – två inlagda på intensiven

Foto: URBAN NILSSON

Region Kronoberg har tagit emot och vårdar två patienter med coronavirussjukdomen covid-19 på intensivvårdsavdelningen på centrallasarettet i Växjö. Patienterna, som kommer från Sörmland, flögs ner till Växjö under onsdagskvällen och natten till torsdagen. De fördes sedan till sjukhus med ambulans.

– Vi har sen tidigare beslutat att flytta patienter istället för personal och har tydliga rutiner för hur transporterna ska gå till. Det här gör vi för att skaffa oss erfarenhet som kommer kommande patienter till del och för att vi kan behöva hjälp längre fram, säger Pär Lindgren, chefläkare i Region Kronoberg.

Patienternas tillstånd bedöms vara stabilt.

– Coronakrisen drabbar olika regioner olika mycket. Just nu behöver Region Sörmland vårt stöd och självklart ska vi hjälpa till, nästa gång kan det vara vi som behöver hjälp, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson.