Regionen vidtar åtgärder – vårdskador ska reduceras

Region Kronoberg.
Region Kronoberg.
Foto:Johan Christensen

Region Kronoberg vidtar åtgärder i arbetet mot vårdrelaterade infektioner. Med hjälp av ett nytt arbetssätt ska färre patienter drabbas. Ungefär 2 500 patienter drabbas varje år av vårdrelaterade infektioner, vilket leder till omkring 15 000-20 000 fler vårddygn. De två vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektioner och lunginflammationer.

– Vi uppskattar att 30-50 procent av de vårdrelaterade infektionerna skulle kunna undvikas. Vårt mål är att minska de undvikbara infektionerna med hälften till att börja med. Våra beräkningar, som baserar sig på nationella rapporter, innebär en besparing på upp mot 15 miljoner kronor per år. Men det primära är självklart att reducera våra patienters lidande och behov av extra vårdinsatser, säger chefsläkare Pär Lindgren.

Ett av de fokuserade områdena för hälso- och sjukvården 2019-2020 är att reducera vårdskadorna.