Rektor kräver mer resurser

.
.
Foto:URBAN NILSSON

Braås skolas rektor Mats Wahlsten anser att Växjö och andra kommuner inte lever upp till skollagens krav på likvärdig utbildning. Han menar att skolan måste få mer resurser för att kunna skapa förutsättningar för alla elever att nå skolans mål.

– Elever med de sämsta förutsättningarna ska ha de bästa lärarna, de modernaste lokalerna och den säkraste arbetsmiljön. Det får inte bli en bristande likvärdighet beroende på var man råkar bo. Det skapar nya klasskillnader, säger Mats Wahlsten till Smålandsposten.