Annons

”Riv simhallen – skapa ny vision för området”

Debattartikel från Centerpartiets fullmäktigegrupp i Växjö.
Växjö • Publicerad 14 september 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö Simhall.
Växjö Simhall.Foto: Elvedin Basic

Den nuvarande simhallen i Växjö byggdes 1970. Anläggningens livstid är med råge passerad. Växjö kommuns befolkning passerar snart 100 000 och dagens simhall byggdes för att möta helt andra behov än dagens.

Att bygga simanläggningar är ett stort ekonomiskt åtagande för en kommun. Likväl är det en nödvändig och viktig investering för en kommun som Växjö. Samtidigt är det viktigt att varje skattekrona används så effektivt som möjligt.

Annons

Andra aspekter som bör beaktas är huruvida byggnationen är klimat- och miljösmart och att anläggningen kan framtidssäkras i vart fall i minst 50 år.

I Växjö har debatten kring simhallen varit aktuell av och till under 00-talet. Diskussionen har främst handlat om placeringen/läget av simanläggningen och huruvida det är möjligt att renovera befintlig simhall.

Centerpartiet anser att det inte är seriöst att omvandla befintlig simhall till en modern anläggning. Kostnaderna skulle bli orimliga och befintlig verksamhet skulle få det mycket svårt. Risken är också stor att hela området blir en byggarbetsplats under sex år eller längre - vilket knappast skulle glädja Växjöborna. Dessutom kommer VÖSS verksamhet att påverkas negativt – konstsim, simhopp och tävlingsarrangemang kommer att behöva upphöra. VÖSS existens som förening bedöms som starkt hotad. Dessutom begränsas simskoleverksamheten, vilket leder till en minskad simkunnighet bland barn och unga.

Det kan vara möjligt att bygga en fullvärdig simarena på simhallstomten om befintlig parkering tas i anspråk. Vidare undersökningar behöver skyndsamt göras för att komma framåt i processen.

Vi är medvetna om att det finns Växjöbor som oroar sig över vad som ska hända med området runt den gamla simhallen. Man upplever att den nuvarande är vackert belägen invid Växjösjön och att risken är stor att man exploaterar sönder denna vackra plats. Denna oro menar vi från Centerpartiet måste tas på allvar.

Vi vill därför formulera en framtidsvision hur vi ser att hela området runt den gamla simhallen utvecklas samtidigt som vi säger nej till att den gamla simhallen renoveras.

Visionen om Växjösjöns Östra strand – ny mötesplats för Växjöbor och besökande.

Vi vill att Växjösjöns Östra strand – gamla simhallsområdet - ska utvecklas till en attraktiv mötesplats för Växjöbor och besökande som fungerar året runt. Vi ser framför oss en utvecklad miljö där en utvecklad badkultur får en särskild plats.

Området ska vara en oas och tillgängligt för människor i alla åldrar samt uppfattas som ett besöksmål i sig - en plats där livskvalitet och hälsobefrämjande rekreation finns på riktigt. Med rätt upplägg kan Växjösjöns Östra strand bli ett tillskott till övriga turistattraktioner i Växjö.

Centerpartiet kan tänka sig såväl ett mindre spahotell, kallbadhus (Växjö kallbad/Sjöbadet), utomhuspool, breddad badstrand samt ett varierat utbud av restauranger och kaféer. Varför inte ett asiatiskt tema med ett profilerat spa och en japansk trädgård? Och varför inte en ny kulturscen invid vår pärla – Växjösjön.

Annons

Centerpartiet anser att merparten av projektet kan och bör finansieras utan skattebetalarnas pengar – undantaget den nya simarenan. Vi vill därför samarbeta med privata investerare och entreprenörer för att förverkliga projektet. Ur det samarbetet kan det också komma ännu bättre förslag för att åstadkomma det nya vid Växjösjöns Östra strand.

Centerpartiets fullmäktigegrupp i Växjö

Eva Johansson

Andreas Olsson

Anders Bengtsson

Margaretha Jonsson

Andreas Håkansson

Yvonne Ekaremål

Claes Bromander

Annika Nilsson

Annons
Annons
Annons
Annons