Annons

S: En tryggare välfärd för ett starkare Kronoberg

En debattartikel från Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress 2021
Växjö • Publicerad 22 mars 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Olof Elfverson

Sverige och världen har gått igenom ett år utan dess like och är det något som pandemin med tydlighet har visat oss, så är det hur betydelsefull vår välfärd är. Därför vore det högerkonservativas politik med förespråkande av skattesänkningar rent förödande för morgondagens välfärd vad gäller vård, skola – och inte minst vår äldreomsorg.

Vi måste istället stärka samhällets kapacitet genom investeringar i skola, omsorg, vård, utbildning och socialt skydd. Förutom ökad trygghet skapar det också ett samhälle som lättare kan förebygga och hantera svåra perioder. Vi vill ta oss ann framtiden på samma sätt som vi tagit oss ann pandemin. Tillsammans. Ett starkare Kronoberg är ett tryggare Kronoberg.

För att stärka välfärden måste äldreomsorgen och sjukvården prioriteras i kommunernas och regionens budgetar och marknadsstyrning med privatiseringar som följd, som många gånger leder till otrygga anställningar och orimliga arbetsvillkor, måste hämmas.

Annons

Den S-ledda regeringen har sedan pandemin bröt ut, gjort den största nationella satsningen på svensk äldreomsorg någonsin. Förutom tillförandet av avsevärda ekonomiska resurser så har den svenska äldreomsorgen också uppvärderats, inte minst genom tydligare och ökad professionalisering. En åtgärd i den riktningen är lanseringen av Äldreomsorgslyftet, vilket ger ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid.

Det är de som arbetar inom vården och omsorgen som bygger välfärden. Det är de som stått i frontlinjen med att bekämpa virus och vårda medmänniskor. De har rätt till en hållbar och utvecklande arbetsmiljö och ska känna sig sedda, hörda och värdefulla varje dag. Vi måste fortsätta prioritera satsningar som ger vård- och omsorgspersonalen en bättre vardag och får fler att söka sig till dessa yrken i framtiden.

Våra äldre förtjänar trygghet och det viktiga arbete som vård- och omsorgspersonalen utför ska avspeglas i inkomst och arbetsvillkor. Kompetens ska lyftas genom utbildning och undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel.

Vi vill skapa en bättre sjukvård och en tryggare äldreomsorg. Så kan vi bygga ett starkare samhälle och tryggare Kronoberg.

Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress 2021

Annons
Annons
Annons
Annons