Annons

S och V: ”En budget för ett jämlikt Växjö”

Växjö • Publicerad 13 november 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Debattartikel av Malin Lauber, kommunalråd i opposition (S) och Maria Garmer, ledamot i kommunstyrelsen (V).

Vårt samhälle har under 2020 inte varit sig likt och den pandemi som världen drabbats av kommer att ge konsekvenser lång tid framöver. Coronapandemin har inte bara fått oss att reflektera över hur vi arbetar, vilka fritidsaktiviteter vi har, hur vi bor och umgås utan har även fått oss att förändra våra beteenden. Alla har på olika sätt påverkats av pandemin men vissa har drabbats hårdare än andra, särskilt utsatta är de som inte kunnat jobba hemifrån, bor trångt, kör buss eller de som tar hand om äldre och sjuka. Redan före coronapandemin vittnande undersköterskor, hemtjänstpersonal, förskollärare och lärare om att resurserna inte räckte till. En väl fungerande välfärd har under pandemin mer än någonsin visat sig nödvändig. Kommunens medarbetare har varit extra flexibla och tålmodiga i denna speciella tid. Vårt ansvar att garantera dem en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv har aldrig varit tydligare.

Annons

I år väntas Växjö kommun göra ett överskott på över 200 miljoner kronor, främst på grund av statsbidrag från regeringen som var tänkta att särskilt komma välfärden och omsorgen till del och som nu riskerar att läggas på hög. Därför föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att en del av detta överskott tas i anspråk 2021 och används till vad de var avsedda för, att stärka Växjö kommuns välfärd och komma skattebetalarna till godo. De största satsningarna gör vi på skola och omsorg, men det finns även utrymme att göra betydelsefulla satsningar på både social hållbarhet och klimatet.

Omsorg måste vara av god kvalitet och med hjälp av statsbidrag kan vi förbättra villkoren för kommunens medarbetare. De som jobbar i Växjö kommun ska känna att de har makt och inflytande över sin arbetssituation. Arbetsbelastningen ska inte vara hårdare än att man orkar arbeta heltid. Att åldras eller ha en funktionsnedsättning i Växjö kommun ska kännas tryggt. Skolsegregationen ska brytas med kraftfulla insatser för att öka likvärdigheten och ge alla elever möjlighet att klara skolan. Resursfördelningen i skolan måste vara anpassad till elevers olika behov, elever ska ha rätt till en jämlik utbildning av hög kvalitet, oavsett sociala och ekonomiska förhållanden. Vi vill också satsa på tidiga insatser och stärka lärarna i sin profession. Framtiden börjar i skolan och en jämlik utbildning bidrar till en jämlik start i livet.

I en orolig värld finns det krafter som vill skapa splittring, men pandemin har tydligt visat att det är tillsammans och genom samarbete vi klarar de utmaningar vi ställs inför. Garanten för den sammanhållningen är en stark välfärd där invånare i hela kommunen känner sig inkluderade.

Malin Lauber, kommunalråd i opposition (S)

Maria Garmer, ledamot i kommunstyrelsen (V)

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons