Så många har testats för covid-19

.
Foto: NIKLAS LARSSON

Region Kronoberg har ökat takten för provtagning. Det har också gjort att allt fler personer testats.

Enligt regionen har nu omkring 4 200 personer testats för covid-19. Det är knappt 600 personer som ha konstaterats smittade, vilket innebär att ungefär var sjunde person som testats har varit smittad.