Så vårdas Växjös coronapatienter

Foto: Jonas Engman

Fem patienter som har smittats av coronavirussjukdomen covid-19 vårdas på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö. De är främst inlagda på grund av syrgasbehandling.

– Det handlar om syrgasbehandling och dropp. Men förstås också vanlig febernedsättande behandling. Men det som gör att de behöver ligga på sjukhus är främst syrgasbehandlingen, förklarar Christian Blomkvist.